Phiên Dịch

8 Tháng Một, 2018
dịch thuật tiếng anh chuyên ngành

9 kinh nghiệm phiên dịch tiếng anh của Lara Lomubus

Lara Lomubus là một nhà phiên dịch nữ nổi tiếng của Hungari. Trải qua nhiều năm mày mò học tập, bà đã thông hiểu hơn mười […]